ad
ad
ad

Related Articles

2 Comments

  1. 1

    Emil Valenzuela

    SALAMAT SA DIOS AT NAKASUMPONG KAMI NG MABUTI AT NAKAKAPAG-PAUNAWA SA AMIN NA MANGANGARAL.. SALAMAT SA DIOS!!

  2. 2

    Rizza Sudario

    Salamat na din po Brother Eli at talagang nakahanda kang ipagtanggol ang katuwiran ng Bibliya pilit nililihis ng mga mangangaral na mali ang pang unawa..

Leave a Reply

2014-2017 Produced by MCGI through the help of ALMIGHTY GOD